previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

VhlevitevKonj2

VhlevitevKonj2

JahalnaSola2

PoletniTabori3

MiniZoo3

MiniZoo3

1. S potrditvijo soglašam, da se programa udeležujem na lastno odgovornost ter se v svojem imenu in v imenu svojih sorodnikov odpovedujem vsem zahtevkom proti organizatorju v zvezi s poškodbo oseb ali imovine, ki bi se zgodila med programom in bi jo lahko uveljavljal proti organizatorju. Izključitev odgovornosti pa ne velja v primeru, če bi poškodba nastala zaradi velike malomarnosti organizatorja ali inštruktorja / animatorja programa

 

2. S potrditvijo se strinjam, da ima organizator pravico zahtevati povračilo stroškov, ki bi nastali kot posledica poškodovanja oseb ali stvari na posestvu zaradi mojega ne zadosti skrbnega ravnanja, vključno z neupoštevanjem navodil organizatorja, animatorja ali inštruktorja.

 

3. Organizator, animator ali inštruktor ima pravico odstraniti udeleženca s programa in posestva v primeru namernega kršenja navodil oziroma neposlušnosti brez predhodnega opozorila in brez možnosti udeleženca do povračila stroškov in vplačila za program, s čimer se spodaj podpisani/a v celoti strinjam.

 

4. S potrditvijo zagotavljam, da bom v času programa ravnal skrbno ter v skladu z navodili organizatorja, animatorja ali inštruktorja.

 

5. S potrditvijo izjavljam, da pred pričetkom programa in v času trajanja programa nisem oz. ne bom pod vplivom mamil, alkohola in drugih prepovedanih substanc ali psihoaktivnih sredstev in sem psihofizično popolnoma sposoben.

 

6. S potrditvijo soglašam z objavo fotografij in video posnetkov s programa oz. dogodka v promocijske namene Jahalnega centra Kurovt. 

 

7. S potrditvijo soglašam, da sem/je udeleženec programa nima težav z zdravstvenem stanjem, oz. sem organizatorja obvestil o morebitnih alergijah oz. drugih zdravstvenih težavah udeleženca programa.